Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Odesa

A A A

Titlu de călătorie

Titlul de călătorie este un document ce confirmă identitatea persoanei - cetăţeanului Republicii Moldova sau persoanei fără cetăţenie - care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi care permite titularului întoarcerea în Republica Moldova în cazul în care nu dispune de un document de călătorie valabil.

 

Titlul de călătorie se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară.

 

Titlul de călătorie nu este recunoscut de autorităţile altor state decât în scopul tranzitării spre Republica Moldova.

 

Consulatul eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent sau provizoriu în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

 

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat, dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată paşaport sau au intrat în Ucraina fără paşaport.

 

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

 

 • Două fotografii de mărimea 3x4 cm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
 • Denunţul (declaraţia) de la poliţie, încazul pierderii sau furtului paşaportului;
 • Dacă sînt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  - buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;
  - paşaportul expirat sau deteriorat;
  - permisul de şedere;
  - orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.);

 

Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile şi nu poate fi prelungit.Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.

 

Taxa consulară pentru perfectarea titlului de călătorie constituie 25 Euro.