Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Odesa

A A A

Pașapoarte

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează, la cerere, cetăţeanului pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Paşaportul se eliberează de la naştere.

 

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate paşapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sanguină, fotografia digitală) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

 

Paşapoartele, eliberate până la 01.01.2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

 

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de pâna la 7 ani - pe un termen de 4 ani. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.

 

Perfectarea paşaportului pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani

 

Pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc valabil în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate valabil în original, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • declaraţia de pierdere/furt a paşaportului (se va completa la Consulat);
 • paşaportul expirat pentru călătorii în străinătate în original (se va retrage);
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
 • Dovada achitării taxei consulare (Transfer bancar)

 

Perfectarea paşaportului pentru persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani

 

Pentru eliberarea paşaportului al cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • buletin de identitate valabil sau paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare;
 • buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate valabil în original, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • declaraţia de pierdere/furt a paşaportului (se va completa la Ambasadă);
 • paşaportul expirat al minorului pentru călătorii în străinătate în original (se va retrage);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
 • Dovada achitării taxei consulare (Transfer bancar).

 

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Ucrainei, după 17 august 2001, urmează a fi transcrise în Registrele SSC ale Republicii Moldova.

 

Cererea-chestionar privind solicitarea perfectării pașaportului se îndeplineşte şi se semnează în prezenţa funcţionarului consular.

 

Taxele pentru perfectarea paşaportului se achită la contul bancar al Consulatului.

 

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulat în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.

* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Consulatului este de două luni.

 

Prelungirea valabilităţii paşaportului

 

Începând cu 30.12.2005, termenul de valabilitate al paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova nu se prelungeşte, fiind perfectat unul nou.

 

Înscrierea copilului în paşaport

 

Sistarea procedurii consemnării datelor şi fotografiilor copiilor în paşapoartele părinţilor.

 

În conformitate cu modificările operate în legislaţia Republicii Moldova, care reglementează Sistemul naţional de paşapoarte, începând cu 1 ianuarie 2011, în paşapoartele părinţilor nu vor fi introduse datele şi fotografiile copiilor (alin. 10, art. 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – abrogat prin Legea nr. 135 din 01.07.2010).

 

Prin urmare, după intrarea în vigoare a modificării respective (01.01.2011), misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova vor stopa procedura consemnării datelor personale şi fotografiilor copiilor în paşapoartele părinţilor.

 

Totodată, reamintim că începînd cu data de 01 ianuarie 2011, se vor elibera paşapoarte biometrice, cu respectarea următoarelor prevederi:

 

 • paşaportul naţional va conţine datele biometrice (grupa sanguină, amprentele digitale, fotografia digitală);
 • includerea amprentelor digitale în paşaportul (documentul de călătorie) copilului în vîrstă de pînă la 12 ani nu este obligatorie.