Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Odesa

A A A

Cetăţenia

Cetăţenia – determină statutul politic al persoanei, relaţia acestuia cu statul. A fi cetăţean nu înseamnă numai a avea un act de identitate respectiv. Cetăţenia prevede loialitate si devotament faţă de statul său.

 

În prezent, în Republica Moldova sunt adoptate modificări şi completări esenţiale la Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 care favorizează deţinerea de către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei altor state, fapt care a avansat considerabil ţara noastră în democratizarea instituţiei cetăţeniei şi protecţiei dreptului individului.

 

La 18 octombrie 2003 modificările in acest domeniu au intrat in vigoare. Prin urmare, persoanele care au dobândit anterior cetăţenia altor state, vor avea posibilitatea să profite de ea in mod legal. Iar persoanele cărora li s-a retras cetăţenia din motivul deţinerii cetăţeniei altui stat sau au renunţat benevol la cetăţenia Republicii Moldova, vor redobândi cetăţenia pierdută.

 

Originarii din Republica Moldova şi urmaşii acestora, care deţin cetăţenia altor state, vor putea dobândi cetăţenia Republicii Moldova, păstrând cetăţenia deţinută.

 

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

În conformitate cu art.12 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobîndeasca cetatenia Republicii Moldova prin recunoaştere persoanele care sunt născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit, persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.

 

Solicitantul urmează să depună la Consulat următoarele acte:

 

 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • Ancheta-chestionar G2;
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate;
 • Certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • Certificatul de divorţ;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei;
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • Certificatul de naştere a copiilor minori (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • Cazierul judiciar din ţara cetăţenia căreia o deţine solicitantul;
 • Certificatul de la locul de trai;
 • În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţămîntul autentificat la notar al celuilalt părinte. În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani, se prezintă consimţămîntul lor autentificat de notar.
 • Taxa consulară constituie 25 Euro.
 • Documentele în limba ucraineană și rusă să fie traduse în limba romîna.

 

Actele se prezintă în original + copii în 2 exemplare.

 

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în regiunile Odesa, Nicolaev şi Herson, luaţi la evidenţă consulară la Consulatul în Odesa, care doresc să renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova.

 

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenie, solicitanţii urmează să depună la Consulat următoarele acte:

 

 • cerere-chestionar (se completează la Consulat);
 • autobiografia;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei Ucrainei ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie sau divorţ;
 • patru fotografii de mărimea 3,5cm X 4,5cm;
 • Bonul de plată a taxei de stat.
 • copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial. Cererea privind renunţarea la cetăţenie se depune împreună cu copia certificatului de naştere al copilului;
 • declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul la renunţarea cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial) sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul său minor.
 • taxa consulară constituie 320 Euro.
 • Documentele în limba ucraineană și rusă să fie traduse în limba romîna;
 • cazierul judiciar.

 

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

În conformitate cu art.16 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa redobindeasca cetatenia Republicii Moldova persoanele:

 

 • care au avut anterior cetăţenia Republicii Moldova;
 • cărora li s-a retras cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.23 lit. (retragerea cetăţeniei);
 • nu o mai poate redobîndi, iar în restul cazurilor stipulate la acelaşi articol o poate redobîndi numai în condiţiile naturalizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul retragerii cetăţeniei.

 

Solicitantul urmează să depună la Consulat următoarele acte:

 

 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 • ancheta-chestionar G5;
 • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naştere a copiilor minori (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • adeverinţa de la domiciliu din Ucraina despre componenţa familiei;
 • cazierul judiciar, (eliberat de autorităţile Ucrainene);
 • cinci foto color de mărimea 4,5x3,5 cm;
 • Taxa consulară constituie 25 Euro.
 • Documentele în limba ucraineană și rusă să fie traduse în limba romîna.

 

Actele se prezintă în original + copii în 5 exemplare.