Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Odesa

A A A

Buletin de identitate

Perfectarea sau schimbarea buletinelor de identitate

 

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi permanent sau temporar în regiunile Odesa, Nicolaev şi Herson ale Ucrainei pot perfecta buletine de identitate prin intermediul Consulatului în următoarele situaţii:

 • eliberarea primară a buletinului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea buletinului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune personal, în scris, de solicitant în faţa funcţionarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela/curatela – de reprezentantul său legal.

 

Perfectarea buletinului de identitate pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani

 

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original. În cazul în care buletinul de identitate a fost pierdut sau furat, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt, în cadrul Consulatului;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original valabil;
 • certificat de căsătorie în original (după caz);
 • certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
 • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (după caz);
 • certificatele de naştere ale copiilor sub 16 ani(după caz) ;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm;
 • Dovada achitării taxa consulare (Transfer bancar).

 

Perfectarea buletinului de identitate pentru persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • buletin de identitate valabil sau paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare;
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm;
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea buletinului de identitate pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege;
 • Dovada achitării taxa consulare (Transfer bancar).

 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art.13 din Legea privind actele de stare civilă nr.100–XV din 26.04.2001, se prezintă la documentare numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Ucrainei, după 17 august 2001, urmează a fi transcrise în Registrele Serviciului Stare Civilă ale Republicii Moldova.

 

Cererea-chestionar privind solicitarea perfectării buletinului se îndeplineşte şi se semnează în prezenţa funcţionarului consular.

 

Taxele pentru perfectarea buletinului de identitate se achită la contul bancar al Consulatului.

 

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulat în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate.

* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Consulatului este de două luni.