Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Odesa

A A A

Anunţ

Publicat:Tue, 30/06/2020 - 16:16

Consulatul Republicii Moldova la Odesa aduce la cunoștință cetățenilor Republicii Moldova următoarele modificări aprobate de autoritățile Ucrainei referitoare la măsurile de carantină pentru prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19 la traversarea frontierei de stat a Ucrainei.

Astfel, începînd la 2 Iulie traversarea frontierei de stat a Ucrainei de către cetățenii Republicii Moldova poate fi efectuată respectând următoarele condiții:

- intrarea și aflarea pe teritoriul Ucrainei va fi permisă cetățenilor Republicii Moldova doar în cazul prezentării poliței de asigurare, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19, cu amplasarea obligatorie în locuri determinate (la rude, prieteni, spații arendate) sau spații de observație (carantină) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal. Totodată, perioada de autoizolare (observare) a persoanelor străine, sosite în Ucraina dintr-un stat sau care sunt cetățeni al statului cu o răspândire semnificativă a COVID-19, este sistată în cazul prezentării rezultatului negativ al testării COVID-19 prin metoda PCR, efectuată după trecerea frontierei de stat a Ucrainei;

- tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, fără plasarea la autoizolare (observare) pentru o perioadă de 14 zile, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul) și a poliței de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19;

- în lista persoanelor care nu cad sub obligațiunea plasării în spațiile de observație (carantină) sau autoizolare pentru o perioadă de 14 zile au fost incluși și conducătorii autocarelor de curse internaționale regulate de pasageri.

În același timp, se atrage atenția asupra faptului că polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

Pornind de la cele menționate, Consulatul solicită cetățenilor Republicii Moldova respectarea strictă a condițiilor de intrare și tranzitare a Ucrainei în vederea evitării unor situații neplăcute în timpul călătoriei. În cazul apariției unor situații problematice se poate de apelat la numărul de telefon de urgenta: +380 (99) 242 08 35 sau e-mail: odessa@mfa.gov.md


Консульство Республіки Молдова в Одесі інформує громадян Республіки Молдова про наступні поправки, затверджені кабинетом Міністрів України , щодо карантинних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 при перетині державного кордону України.

Таким чином, з 2 липня перетин державного кордону України громадянами Республіки Молдова може здійснюватися з дотриманням таких умов:

- в'їзд та перебування на території України буде дозволено громадянам Республіки Молдова лише у разі пред'явлення страхового полісу, який послужить гарантією оплати витрат, пов’язаних з лікуванням коронавірусом COVID-19, з обов’язковим розташуванням у певних місцях (родичі, друзі, місця здано в оренду) або спостережні приміщення (карантин) строком на 14 днів, встановивши додаток "Дія вдома" на персональний мобільний телефон. У той же час період самоізоляції (спостереження) за іноземцями, які прибули в Україну від держави або є громадянами держави зі значним поширенням COVID-19, зупиняється у разі подання негативного результату тестування COVID-19 методом ПЛР, здійснено після перетину державного кордону України;

- транзит через територію України громадянами Республіки Молдова в обох напрямках, не ставлячись на самоізоляцію (спостереження) протягом 14 днів, може бути здійснено на підставі доказів того, що транзит відбудеться протягом двох днів (наприклад автобусний квиток) та страховий поліс на оплату витрат, пов’язаних з лікуванням коронавірусом COVID-19;

- до переліку осіб, які не підпадають під обов'язок розміщення у спостережному (карантинному) або самоізоляційному просторах протягом 14 днів, також були включені водії регулярних міжнародних пасажирських вагонів.

У той же час звертається увага на той факт, що страховий поліс для покриття витрат, пов’язаних з лікуванням або спостереженням COVID-19, повинен видаватися страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, представленою в Україні, або має партнера (страхову компанію) в Україні. Дійсність страхового полісу полягає у покритті періоду перебування в Україні.

Виходячи з вищезазначеного, консульство вимагає від громадян Республіки Молдова суворо дотримуватись умов в'їзду та транзиту України, щоб уникнути неприємних ситуацій під час поїздки. У разі виникнення проблемних ситуацій можна зателефонувати за номером служби екстреної допомоги: +380 (99) 242 08 35
або електронною поштою: odessa@mfa.gov.md