Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Odesa

A A A

Acte de stare civilă

Căsătorie

 

Pentru înregistrarea căsătoriei, solicitantul urmează să prezinte Consulatului, de regulă, următoarele documente:

 • declaraţia de căsătorie;
 • actele de identitate a viitorilor soţi şi fotocopiile actelor;
 • certificatele de naştere ale viitorilor soţi (sau duplicatele certificatelor de naştere) şi fotocopiile certificatelor;
 • actele ce demonstrează încetarea căsătoriei anterioare (certificatele sau duplicatele certificatelor de divorţ sau de deces a soţului din căsătoria precedentă, hotărârile judecătoreşti privind divorţul emise în străinătate) şi copiile acestora;
 • alte documente, în funcţie de caz.

 

Certificat de stare civilă

 

Regimul juridic al certificatelor de stare civilă:

 

Documentul oficial care confirmă starea civilă a persoanei este certificatul privind starea civilă. Certificatul privind starea civilă poate fi de uz intern sau extern, ambele având o perioadă de valabilitate de 3 luni. Certificatul privind starea civilă se eliberează titularului sau reprezentantului acestuia. Modalitatea de eliberare a certificatului este condiţionată de destinaţia acestuia. Prin urmare, certificatul de uz intern este eliberat de către oficiul stare civilă din raza teritorială a domiciliului solicitantului, iar certificatul de uz extern este eliberat de către Oficiul de Stare Civilă.

 

Transcrierea actelor de stare civilă

 

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.

 

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

 

Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

 

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.

 

Pentru transcrierea certificatului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Consulat următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de naştere;
 • paşaportul solicitantului;
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere de origine străină care necesită transcriere;
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ;
 • certificatul de paternitate;
 • hotărârea judecătorească de adopţie (în cazul în care există adopţii);
 • consimţământul autentificat notarial al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii).

 

Pentru transcrierea certificatului de căsătorie eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Consulat următoarele acte:

 • cererea de transcriere a certificatului de căsătorie;
 • paşaportul solicitantului;
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ;
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, nu este necesară prezentarea acestui certificat);
 • dovada achitării taxelor consulare.

 

Pentru transcriere a actului de schimbare a numelui eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Consulat următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui;
 • certificatul de naştere al solicitantului; /li>
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie);
 • dovada achitării taxelor consulare.

 

Taxa consulară pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 35 Euro.

 

Traducerea actelor din Republica Moldova

 

Actele emise de autorităţile Republicii Moldova, pentru a fi recunoscute valabile pe teritoriul Ucrainei, urmează să fie traduse la agenţiile autorizate din Ucraina, confirmate ulterior de către notarii ucraineni.

 

Consulatul Republicii Moldova la Odesa nu poate acorda serviciile de traducere a actelor moldoveneşti, acestea urmând să fie traduse la agenţiile specializate în traduceri.